Dorpshuis gesloten tot 10 november 2020

Beste Gebruikers van dorpshuis de Schalm,

Jullie hebben ongetwijfeld al kennis genomen van de nieuwe maatregelen
die deze week bekend gemaakt zijn, om het aantal besmettingen met het
coronavirus terug te dringen.

In een overleg tussen de dorpshuizen en de gemeente Roosendaal is
besloten dat de dorpshuizen de komende 4 weken sluiten, om
hiermee het reizen/verplaatsen en diverse contacten/samenkomsten te
beperken.
Ook in ons dorpshuis, De Schalm, vinden daarom de komende 4 weken géén
activiteiten plaats. Dit in ieder geval met ingang van donderdag 15
oktober tot en met dinsdag 10 november a.s.
Wanneer er veranderingen zijn in de situatie, zullen we jullie hierover
informeren.

Namens het bestuur van dorpshuis de Schalm wens ik jullie allen heel
veel sterkte, wijsheid en een goede gezondheid toe.

Hopelijk kunnen we elkaar binnen niet al te lange tijd weer ontmoeten!

zaterdag 10 oktober concert Uriah-Heep coverband Shades of Heep AFGELAST i.v.m Corona-richtlijn