Missie

Het bestuur van Stichting Dorpshuis de Schalm (verder genoemd de Schalm) wil  zorg dragen voor een optimaal functioneren van een gebouw dat geschikt is voor het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het op peil houden van de leefbaarheid van Heerle en omgeving.

Visie

Het bestuur van de Schalm wil op een laagdrempelige manier een ontmoetingsplek voor jong en oud bieden in Heerle en deze ontmoetingsplek faciliteren.

Kernwaarden

Het bestuur van de Schalm gelooft dat de Schalm een “schakel” vormt voor de leefbaarheid, tussen alle leeftijdsgroepen van de bewoners van Heerle en omgeving.

Beleidsplan

We hebben een beleidsplan. Deze is in ons overleg van november 2021 vastgesteld.
Voor de volledige tekst klik op